קמפיין מנצח

קמפיין הבחירות צריך לייצר מודעות, אהדה וסחף להצביע עבורכם.
מנצח מי שמצליח להביא יותר בוחרים לקלפי.

זאת אומרת שקהל היעד של הקמפיין הוא בעלי זכות הבחירה.
מי שיבוא להצביע – ישפיע!

אנחנו ב- The-V-Day מבינים שזה לא מספיק לשכנע בוחרים.
קמפיין הבחירות הוא מסע. 
ובמסע הזה נדרשים שותפים רבים.
ושותפות איננה רק תמיכה והצבעה ביום הבחירות.

שותפות היא מעורבות פעילה: ברשת ובשטח.
בקהילה שאנחנו מייצרים – כל בוחר הוא שגריר פוטנציאלי.
כל בוחר הוא פעיל במטה.
כל אחד לפי יכולתו, זמנו והתאמתו לתפקיד הנדרש ממנו.

המומחיות שלנו בניהול הקהילות ברשת והאינטגרציה של הפעילות ברשת עם שאר פעילויות השטח – היא סוד ההצלחה ביום הבחירות.